KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar › akti_skole › C160

Kategorija: Zakoni, pravilnici i procedureProcedura stjecanja, raspolaganja i otuđivanja nekretnine u vlasništvu škole

Procedura_stjecanja,_raspolaganja_i_otuđivanja_nekretnine_u_vlasništvu_škole.pdf Objavljeno
04.11.2019

Procedura zaprimanja i provjere te plaćanja po računima

Procedura_zaprimanja_i_provjere_te_plaćanja_po_računima.pdf Objavljeno
04.11.2019

Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje

Procedura_o_izdavanju_i_obračunu_naloga_za_službeno_putovanje.pdf Objavljeno
04.11.2019

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura_blagajničkog_poslovanja.pdf Objavljeno
04.11.2019

Procedura praćenja primitaka i naplate prihoda i primitaka

Procedura_praćenja_i_naplate_prihoda_i_primitaka.pdf Objavljeno
04.11.2019

Procedura korištenja opreme i uređaja

Procedura_korištenja_opreme_i_uređaja.pdf Objavljeno
04.11.2019

Procedura stvaranja ugovornih obveza i upravljanja narudžbenicama

Procedura_stvaranja_ugovornih_obveza_i_upravljanja_narudžbenicama.pdf Objavljeno
04.11.2019

Zakoni i pravilnici

http://www.asoo.hr/default.aspx?id=707 Objavljeno
28.01.2019
Opći akti škole
Sadržaj rubrike
♦ Poziv na vrednovanje i testiranje kandidata za radno mjesto nastavnika Geografije
♦ Natječaj za radno mjesto nastavnika Geografije
♦ Izdavanje duplikata svjedodžbe
♦ Registar ugovora 2020.
♦ Godišnje izvješće za 2020. (financijsko)
♦ Rebalans 2020., Plan Prihoda i rashoda, Plan nabave, Projekcije 2022. i 2023. , obrazloženje plana
♦ Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
♦ Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
♦ Školski kurikulum za šk. god. 2020./2021.
♦ Godišnji plan i program rada za 2020./2021. godinu
♦ Opći akti Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar
♦ Registar ugovora 2019.
♦ Godišnje izvješće za 2019. godinu (financijsko)
♦ Godišnje izvješće za 2019. godinu
♦ Plan nabave za 2020. godinu
♦ Rebalans 2019., Plan Prihoda i rashoda, Plan nabave, Projekcije 2021. i 2022. , obrazloženje plana
♦ Festival mladih u Barceloni
♦ Procedura stjecanja, raspolaganja i otuđivanja nekretnine u vlasništvu škole
♦ Procedura zaprimanja i provjere te plaćanja po računima
♦ Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje
♦ Procedura blagajničkog poslovanja
♦ Procedura praćenja primitaka i naplate prihoda i primitaka
♦ Procedura korištenja opreme i uređaja
♦ Procedura stvaranja ugovornih obveza i upravljanja narudžbenicama
♦ Obavijest o e-računima
♦ Plan nabave za 2019. godinu
♦ Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
♦ Rebalans 2018., Plan Prihoda i rashoda, Plan nabave, Projekcije 2020. i 2021. , obrazloženje plana
♦ Godišnje izvješće za 2018. godinu
♦ Zakoni i pravilnici
♦ Pravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka
♦ Plan nabave za 2018. godinu
♦ Izvještaj za 2017. i tablica Prihodi i rashodi
♦ Godišnje izvješće za Komercijalnu i trgovačku školu Bjelovar
♦ Plan Prihoda i rashoda, Plan nabave i Projekcije 2019.-2020.
♦ Rebalans Plana prihoda i rashoda za 2017. i rebalans Plana nabave za 2017. i Odluke
♦ Školski kurikulum 2014./2015.
♦ Školski kurikulum za 2015./2016.
Arhiva članaka
2021.
02. | 01. |
2020.
10. | 06. | 05. | 03. |
2019.
11. | 10. |
2018.
10. |
2017.
10. | 09. |

Rujan
NOVI raspored od 20.9.2021. - ponedjeljak
Učenici/raspored po smjenama
http://www.trgovackaskola-bjelovar.hr/index.php/ucenici/raspored-od-20.9.2021


Izdavanje potvrda:
8.00 - 9.30 i 13 do 14.45

Red vožnje autobusa
Red_vožnje_autobusa_do_škole_i_od_škole.pdf