KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar › akti_skole › C165

Kategorija: Financijski planovi i izvješćaGodišnje izvješće za 2021. (financijsko)

- Izvještaj proračuna 2021. godine (pdf)
- Proračun (xls)
- Izvještaj o izvršenju financijskog plana (xlsx)
- Bilješke uz financijske izvještaje (xlsx)
Objavljeno
08.02.2022

Rebalans 2021., Plan Prihoda i rashoda, Projekcije 2023. i 2024., obrazloženje plana

- REBALANS 2021. godine
- Obrazloženje rebalansa 2021. godine
- PLAN 2022. - 2024. godine
- Obrazloženje financijskog plana za 2022. godinu
- Registar ugovora 2021. godine
Objavljeno
24.01.2022

Godišnje izvješće za 2020. (financijsko)

Prorac.xls
Bilješke_uz_financijske_izvještaje.pdf
Objavljeno
01.02.2021

Rebalans 2020., Plan Prihoda i rashoda, Projekcije 2022. i 2023. , obrazloženje plana

Rebalans_Plana_nabave_2020_(2).pdf
Odluka_o_rebalansu_plana_nabave_2020.pdf
REBALANS_2020_.pdf
obrazloženje_rebalansa.pdf
PLAN_2021.pdf
obrazloženje_fin._plana.pdf
Objavljeno
28.01.2021

Godišnje izvješće za 2019. godinu (financijsko)

Proracun_12-2019.xls
Bilješke_2019.xls
Objavljeno
03.02.2020

Rebalans 2019., Plan Prihoda i rashoda, Plan nabave, Projekcije 2021. i 2022. , obrazloženje plana

REB_I_2019.pdf
REB_II_2019.pdf
Rebalans_plana_nabave_2019.pdf
PLAN_2020._I_PROJEKCIJE_2021_2022.pdf
Obrazloženje_financijskog_plana_2020_(1).pdf
Rpt_PlanNabave.pdf

Objavljeno
23.12.2019

Rebalans 2018., Plan Prihoda i rashoda, Plan nabave, Projekcije 2020. i 2021. , obrazloženje plana

Plan_2019.pdf
Projekcija_2020.pdf
Projekcija_2021.pdf
obrazloženje_fin._plana.docx
bilješke.xls
prorac_12-2018.xlsx
Rebalans_2018.pdf
Rpt_PlanNabave_(1).xlsx
Objavljeno
08.02.2019

Plan Prihoda i rashoda, Plan nabave i Projekcije 2019.-2020.

PLAN_2018-2020.pdf
Plan_nabave_2018.pdf
Odluka_o_donošenju_financijskog_plana_za_2018.pdf
Odluka_o_donošenju_projekcija_2019_2020.pdf
Objavljeno
25.01.2018

Rebalans Plana prihoda i rashoda za 2017. i rebalans Plana nabave za 2017. i Odluke

Odluka_o_donošenju_rebalansa_financijskog_plana_za_2017.pdf
Odluka_o_donošenju_rebalansa_plana_nabave_za_2017.pdf
REB_2017.pdf
Rebalans_plana_nabave,_2017.pdf
Objavljeno
25.01.2018
Opći akti škole
Sadržaj rubrike
♦ Obavijest o rezultatima natječaja za nastavnika Matematike
♦ Odluka o načinu vrednovanja kandidata nastavnika Matematike
♦ Natječaj za radno mjesto nastavnika Matematike
♦ Obavijest o rezultatima natječaja za nastavnika strukovnih predmeta i Informatike
♦ Odluka o načinu vrednovanja kandidata nastavnika strukovnih predmeta i Informatike
♦ Natječaj za nastavnika strukovnih predmeta i Informatike
♦ Politika privatnosti
♦ Godišnje izvješće za 2021. (financijsko)
♦ Plan nabave 2022.
♦ Rebalans 2021., Plan Prihoda i rashoda, Projekcije 2023. i 2024., obrazloženje plana
♦ Registar ugovora 2021.
♦ Obavijest o rezultatima natječaja za radna mjesta nastavnika
♦ Poziv na vrednovanje i testiranje kandidata za radno mjesto nastavnika Engleskog jezika
♦ Natječaj za radno mjesto nastavnika Engleskog jezika
♦ Obavijest o rezultatima natječaja za radna mjesta raspisanog 19.10.2021.
♦ Odluka o vrednovanju kandidata prijavljenih na natječaj objavljen 19.10.2021.
♦ Natječaj za radno mjesto nastavnika Matematike i Hrvatskog jezika
♦ Školski kurikulum za šk. god. 2021./2022.
♦ Godišnji plan i program rada za 2021./2022. godinu
♦ Obavijest o rezultatima natječaja za radna mjesta nastavnika Geografije
♦ Poziv na vrednovanje i testiranje kandidata za radno mjesto nastavnika Geografije
♦ Natječaj za radno mjesto nastavnika Geografije
♦ Izdavanje duplikata svjedodžbe
♦ Registar ugovora 2020.
♦ Registar ugovora 2020.
♦ Godišnje izvješće za 2020. (financijsko)
♦ Plan nabave 2021.
♦ Rebalans 2020., Plan Prihoda i rashoda, Projekcije 2022. i 2023. , obrazloženje plana
♦ Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
♦ Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
♦ Opći akti Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar
♦ Godišnje izvješće za 2019. godinu (financijsko)
♦ Godišnje izvješće za 2019. godinu
♦ Plan nabave za 2020. godinu
♦ Registar ugovora 2019.
♦ Rebalans 2019., Plan Prihoda i rashoda, Plan nabave, Projekcije 2021. i 2022. , obrazloženje plana
♦ Festival mladih u Barceloni
♦ Procedura stjecanja, raspolaganja i otuđivanja nekretnine u vlasništvu škole
♦ Procedura zaprimanja i provjere te plaćanja po računima
♦ Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje
♦ Procedura blagajničkog poslovanja
♦ Procedura praćenja primitaka i naplate prihoda i primitaka
♦ Procedura korištenja opreme i uređaja
♦ Procedura stvaranja ugovornih obveza i upravljanja narudžbenicama
♦ Obavijest o e-računima
♦ Plan nabave za 2019. godinu
♦ Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
♦ Rebalans 2018., Plan Prihoda i rashoda, Plan nabave, Projekcije 2020. i 2021. , obrazloženje plana
♦ Godišnje izvješće za 2018. godinu
♦ Zakoni i pravilnici
♦ Pravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka
♦ Plan nabave za 2018. godinu
♦ Izvještaj za 2017. i tablica Prihodi i rashodi
♦ Godišnje izvješće za Komercijalnu i trgovačku školu Bjelovar
♦ Plan Prihoda i rashoda, Plan nabave i Projekcije 2019.-2020.
♦ Rebalans Plana prihoda i rashoda za 2017. i rebalans Plana nabave za 2017. i Odluke
Arhiva članaka
2021.
02. | 01. |
2020.
10. | 06. | 05. | 03. |
2019.
11. | 10. |
2018.
10. |
2017.
10. | 09. |

LIPANJ

Dopunski rad
Dopunski_rad_lipanj_srpanj_2022.pdf

Odluka_nastavak_obrazovanja_2022.pdf
Rok za prijavu: 5. srpnja 2022.
Zahtjev_za_nastavak_obrazovanja_2022.pdf
Učenici mogu dobiti potvrde radnim danom:
8.00 - 9.30 i 13 do 14.45 u uredu 45. na 1. katu.
Red vožnje autobusa od Autobusnog kolodvora do škole i nazad

RASPORED OD 31. 5. 2022.
Raspored_nakon_maturanata_30-5-2022_razredi.pdf