KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar › akti_skole › obavijest-o-e-rachunima

Obavijest o e-računima

Objavljeno 28.06.2019 |  e_racun_obavijest_web.pdf
Članak je pogledan 737 puta. Javi prijateljima
Opći akti škole
Sadržaj rubrike
♦ Obavijest o rezultatima natječaja za nastavnika Matematike
♦ Odluka o načinu vrednovanja kandidata nastavnika Matematike
♦ Natječaj za radno mjesto nastavnika Matematike
♦ Obavijest o rezultatima natječaja za nastavnika strukovnih predmeta i Informatike
♦ Odluka o načinu vrednovanja kandidata nastavnika strukovnih predmeta i Informatike
♦ Natječaj za nastavnika strukovnih predmeta i Informatike
♦ Politika privatnosti
♦ Godišnje izvješće za 2021. (financijsko)
♦ Plan nabave 2022.
♦ Rebalans 2021., Plan Prihoda i rashoda, Projekcije 2023. i 2024., obrazloženje plana
♦ Registar ugovora 2021.
♦ Obavijest o rezultatima natječaja za radna mjesta nastavnika
♦ Poziv na vrednovanje i testiranje kandidata za radno mjesto nastavnika Engleskog jezika
♦ Natječaj za radno mjesto nastavnika Engleskog jezika
♦ Obavijest o rezultatima natječaja za radna mjesta raspisanog 19.10.2021.
♦ Odluka o vrednovanju kandidata prijavljenih na natječaj objavljen 19.10.2021.
♦ Natječaj za radno mjesto nastavnika Matematike i Hrvatskog jezika
♦ Školski kurikulum za šk. god. 2021./2022.
♦ Godišnji plan i program rada za 2021./2022. godinu
♦ Obavijest o rezultatima natječaja za radna mjesta nastavnika Geografije
♦ Poziv na vrednovanje i testiranje kandidata za radno mjesto nastavnika Geografije
♦ Natječaj za radno mjesto nastavnika Geografije
♦ Izdavanje duplikata svjedodžbe
♦ Registar ugovora 2020.
♦ Registar ugovora 2020.
♦ Godišnje izvješće za 2020. (financijsko)
♦ Plan nabave 2021.
♦ Rebalans 2020., Plan Prihoda i rashoda, Projekcije 2022. i 2023. , obrazloženje plana
♦ Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
♦ Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
♦ Opći akti Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar
♦ Godišnje izvješće za 2019. godinu (financijsko)
♦ Godišnje izvješće za 2019. godinu
♦ Plan nabave za 2020. godinu
♦ Registar ugovora 2019.
♦ Rebalans 2019., Plan Prihoda i rashoda, Plan nabave, Projekcije 2021. i 2022. , obrazloženje plana
♦ Festival mladih u Barceloni
♦ Procedura stjecanja, raspolaganja i otuđivanja nekretnine u vlasništvu škole
♦ Procedura zaprimanja i provjere te plaćanja po računima
♦ Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje
♦ Procedura blagajničkog poslovanja
♦ Procedura praćenja primitaka i naplate prihoda i primitaka
♦ Procedura korištenja opreme i uređaja
♦ Procedura stvaranja ugovornih obveza i upravljanja narudžbenicama
♦ Obavijest o e-računima
♦ Plan nabave za 2019. godinu
♦ Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
♦ Rebalans 2018., Plan Prihoda i rashoda, Plan nabave, Projekcije 2020. i 2021. , obrazloženje plana
♦ Godišnje izvješće za 2018. godinu
♦ Zakoni i pravilnici
♦ Pravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka
♦ Plan nabave za 2018. godinu
♦ Izvještaj za 2017. i tablica Prihodi i rashodi
♦ Godišnje izvješće za Komercijalnu i trgovačku školu Bjelovar
♦ Plan Prihoda i rashoda, Plan nabave i Projekcije 2019.-2020.
♦ Rebalans Plana prihoda i rashoda za 2017. i rebalans Plana nabave za 2017. i Odluke
Arhiva članaka
2021.
02. | 01. |
2020.
10. | 06. | 05. | 03. |
2019.
11. | 10. |
2018.
10. |
2017.
10. | 09. |

KOLOVOZ
Zbog korištenja kolektivnog odmora od 25. srpnja do 3. kolovoza potvrde se ne izdaju.
Izdavanje potvrda u kolovozu (4. – 29.8): 8,00 – 9,30
Potvrde se mogu preuzeti i digitalno, upute na:
http://www.trgovackaskola-bjelovar.hr/index.php/roditelji/digitalne-potvrde

KOLOVOZ
22. kolovoza - do 11,00 sati - rok za dostavu potvrda o obavljenoj stručnoj praksi (komercijalisti 1.a,b, 2.a,b i 3.a,b)
25. kolovoza 2022. - Jesenski rok popravnih ispita

(matematika, 1.C i 2.C)
8:30 - pisana provjera
9:30 - usmena provjera

Red vožnje autobusa od Autobusnog kolodvora do škole i nazad