KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar › izvannastavne_aktivnosti › predavanje-o-financijskoj-pismenosti-u-hrvatskoj-gospodarskoj-komori-bjelov

Predavanje o financijskoj pismenosti u Hrvatskoj gospodarskoj komori Bjelovar


Objavljeno 26.03.2019 |  Dana 26. ožujka 2019. godine, Hrvatska gospodarska komora u Bjelovaru je organizirala predavanje na temu financijske pismenosti.
Predavanje je bilo organizirano za srednjoškolce, a osim učenika gimnazije sudjelovali su i učenici završnih razreda komercijalista. Predavanje u trajanju od devedesetak minuta bilo je podijeljeno na četiri dijela. U prvom dijelu su zaposlenici jedne od banaka koje djeluju na našem tržištu govorili učenicima o bankama te o bankarskim uslugama. Publika je upoznata sa vrstama kartica, vrstama računa te kreditima i vrstama kredita koje banka nudi, sa laganim naglaskom na studentske kredite. Nakon predavanja učenicima je ponuđeno rješavanje kviza putem Kahoot aplikacije u kojem su sudjelovali s veseljem. Najbolji su dobili poklon majice. Nakon banaka na red su došle osiguravajuće kuće pa je zaposlenica jedne od osiguravajućih kuća koje posluju na teritoriju Republike Hrvatske upoznala publiku sa definicijom osiguranja i vrstama osiguranja. Poslije osiguravatelja za govornicu je došla predstavnica jedne od banaka koje se bave investicijskim fondovima. Objašnjene su vrste fondova te je kroz primjer pokazala kako investicijski fondovi ulažu sredstva. Iako su sva predavanja zvučala kao promotivne informacije o uslugama, gotovo bez ukazivanja na negativnosti i rizike, dojam je popravila predstavnica HANFA-e, koja je objasnila ulogu te institucije na financijskom tržištu, ali i opomenula publiku da je potrebno detaljno se informirati prije bilo kojeg djelovanja. Također je iznesla podatke o niskoj razini financijske pismenosti i volje za informiranjem u Hrvatskoj, usporedbom sa drugim zemljama Europske unije. Na kraju predavanja publici su podijeljenje kemijske olovke i bedževi. Nadamo se da će ih ovo potaknuti da prošire svoju financijsku pismenost i da ne uleću olako u uzimanje kredita ili neke nepotrebne financijske rizike.

Tomislav Cug, univ.spec.oec.
Članak je pogledan 153 puta. Javi prijateljima
Izvannastavne aktivnosti
Sadržaj rubrike
♦ Obavijest o e-računima
♦ Vrijeme upisa - ljetni rok 2019./2020.
♦ “Palačinke i muffini za sve”
♦ NACIONALNI FESTIVAL ZA MLADE “POKRENI PROMJENU”
♦ Volontirali smo u bolnici
♦ Medijska pismenost
♦ Dan maturanata 2019.
♦ Školski volonteri - završna konferencija projekta
♦ GRADSKA ORGANIZACIJA CRVENOG KRIŽA BJELOVAR – SUSRET MLADIH 2019.
♦ Hvala sponzorima za maturantske majice!
♦ PETODNEVNI KAMP STEP AFRIKA
♦ Pokreni promjenu
♦ UPIŠI Komercijalnu i trgovačku školu Bjelovar!
♦ Predstavili smo našu školu!
♦ Posjet skladištu tvrtke Pevec
♦ Izlet u Sloveniju
♦ Podrška učenicima s teškoćama u srednjim školama
♦ Pokreni promjenu
♦ Mala škola poduzetnosti - priprema za let u poduzetan svijet
♦ O stresu i superviziji
♦ KTŠ za Milu!
♦ Predavanje o financijskoj pismenosti u Hrvatskoj gospodarskoj komori Bjelovar
♦ Građanski odgoj i obrazovanje
♦ Dan škole 14.3.2019.
♦ O marketingu i agenciji Colloco
♦ Dan ružičastih majica
♦ Prvi koraci nakon srednje škole
♦ Stručni posjet tvornici „Rimac Automobili“
♦ Predstavljanje Visokog gospodarskog učilišta Križevci
♦ DOLAZI VALENTINOVO!
♦ PROJEKT „I MOJ GLAS JE BITAN!“
♦ Osnaživanje mladih za bolju budućnost
♦ Mala izložba o Jeruzalemu
♦ Školski volonteri - evaluacija projekta
♦ Pokreni promjenu
♦ Poziv na audiciju
♦ Naša škola partner u projektu “Mala škola poduzetnosti – priprema za let u poduzetan svijet”
♦ Projekt građanin
♦ Sve najbolje!
♦ MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA
♦ Ususret blagdanima
♦ Zdrav za 5
♦ Danas ne “šopingiram”
♦ Pokreni promjenu
♦ Prevencija nasilja u mladenačkim vezama
♦ Konferencija Stanje i reforma strukovnog obrazovanja - hrvatska i mađarska perspektiva
♦ Dan sjećanja na Vukovar
♦ Promocija 12. Ljetopisa
♦ Tjedan strukovnog obrazovanja
♦ Znajući prošlost u sigurniju budućnost
♦ Financijska pismenost
♦ Kupujmo hrvatsko - Prva nagrada našoj Moniki
♦ Svjetski dan mentalnog zdravlja - „ Kad te boli, moraš reći“
♦ Turisti ili stanovnici grada Bjelovara: trenutak da se o gradu puno toga nauči
♦ Priznanje “Stjepan Cipek”
♦ Tjedan cjeloživotnog učenja
♦ Javna zahvala našoj pedagoginji
♦ Euroskills natjecanje 2018. u Budimpešti
♦ Tjedan cjeloživotnog učenja
♦ „I MOJ GLAS JE BITAN!“
Arhiva članaka
2019.
05. |
2018.
07. | 06. | 05. | 04. | 03. | 02. | 01. |
2017.
12. | 11. | 10. | 09. | 08. | 06. | 05. | 04. | 03. | 02. | 01. |
2016.
12. | 11. | 10. | 09. | 07. | 06. | 05. | 04. | 03. | 02. | 01. |
2015.
12. | 11. | 10. | 09. | 08. | 07. | 06. | 05. | 04. | 03. | 02. | 01. |
2014.
12. | 11. | 10. | 09. | 07. | 06. | 05. | 04. |

LJETNO RADNO VRIJEME TAJNIŠTVA - 8,00 - 13,00
Kolektivni godišnji odmor od 18.7. do 20.8.
U vrijeme g.o. tajništvo će raditi 24., 31., 7.8., 13. i 14.8. od 10 - 12 u uredu na 1. katu soba br. 64

stručna praksa (komercijalisti) - potvrde donijeti najkasnije do 23. kolovoza