KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar › ljetopis

Ljetopis Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar dobio svoje mrežne stranice

Naš 15. Ljetopis i sve stare brojeve možete pronaći na stranicama: LJETOPIS KOMERCIJALNE I TRGOVAČKE ŠKOLE BJELOVAR Objavljeno
07.09.2021

LIPANJ

Dopunski rad
Dopunski_rad_lipanj_srpanj_2022.pdf

Odluka_nastavak_obrazovanja_2022.pdf
Rok za prijavu: 5. srpnja 2022.
Zahtjev_za_nastavak_obrazovanja_2022.pdf
Učenici mogu dobiti potvrde radnim danom:
8.00 - 9.30 i 13 do 14.45 u uredu 45. na 1. katu.
Red vožnje autobusa od Autobusnog kolodvora do škole i nazad

RASPORED OD 31. 5. 2022.
Raspored_nakon_maturanata_30-5-2022_razredi.pdf