KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar › nastava › C83
Nastava
Sadržaj rubrike
Arhiva članaka
2017.
10. |

Listopad
19. listopada - Rok za objavu tema za završne radove
26. listopada - stručna ekskurzija u Zagreb
Plan_puta_u_ZG_10_2018_.pdf
Izlet_ZG_mjesto_ulaska_u_autobuse.pdf
31. listopada - izbor tema za završni rad