KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar › nastava › arhiva
• 24.04.2018 | 11:03
› 11. Sajam vježbeničkih tvrtki

Arhiva članaka
2018.
04. | 03. |
2017.
12. | 10. |

Nastava
Sadržaj rubrike
Arhiva članaka
2018.
04. | 03. |
2017.
12. | 10. |

1. do 10. lipnja - obrane završnih radova
Raspored ispita državne mature:
8. lipnja -  Hrvatski A test
9. lipnja -  Hrvatski B test
10. lipnja - Hrvatski A esej
12. lipnja - Hrvatski B esej
18. lipnja - Engleski A
19. lipnja - Engleski B
24. lipnja - Matematika B