NOVOSTI  

izvannastavne aktivnosti › UPISI u KTŠ Bjelovar

DOKUMENTACIJA ZA UPIS
- Potvrdu školskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za zanimanje prodavač ili komercijalist (Zavod za javno zdravstvo - adresa u Bjelovaru je Matice hrvatske 15)
- Upisnica (ispisati iz sustava e-upisa nakon objave konačne rang lista – potpisuju je učenik i roditelj)
- Dokaznice za izravni upis ili dodatne bodove (Rješenje o primjerenom obliku školovanja i Stručno mišljenje Službe za profesionalno informiranje HZZ-a, potvrde Centra za socijalnu skrb i sl.)
- Preslika svjedodžbe 8. razreda

izvannastavne aktivnosti › 12. LJETOPIS

Iz tiska je stigao 12. LJETOPIS naše škole

knjižnica › Nagrađene “najčitateljice”

Svečana dodjela nagrada "najčitateljima" održana je 14. lipnja 2018.

knjižnica › Dodjela nagrada “najčitateljima”

Pozivamo vas na svečanu dodjelu nagrada "najčitateljima" na kraju šk. god. 2017./2018.

izvannastavne aktivnosti › Fond Boža Tvrtković

7. lipnja 2018. dodijeljene su nagrade i priznanja najuspješnijima u odgoju i obrazovanju

Izdavanje potvrda za vrijeme godišnjih odmora:
1. do 17.8. - 8.00 do 9.30 Tajništvo KTŠ
20.8. do 31.8. od 8,00 do 9,30 i 11,30 do 13,00. Tajništvo KTŠ
20. 8. - sjednica Nastavničkog vijeća
21. i 22. 8. jesenski rok popravnih ispita
23.8. - rok za donošenje potvrda o stručnoj praksi (komercijalisti)
27.8. - rok za predaju završnog rada u urudžbeni zapisnik
29.8. obrane završnog rada
30.8. - sjednica Nastavničkog vijeća
31.8. Uručivanje svjedodžbi o završnom radu