KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar › o_skoli › nastavnici-u-shk.-god.-2019.-2020

Nastavnici u šk. god. 2019./2020.

Objavljeno 27.09.2019 |  Nastavnici Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar
Prezime i ime, zvanje Predmeti koje predaje i zaduženja
Alebić, Mirela - prof. njemačkog jezika i književnosti i opće lingvistike Njemački jezik, razrednica 3. b
Atlija, Zoran - dipl. oec. stručni predmeti, voditelj praktične nastave, razrednik 1. c
Baršić, Sanela- prof. hrvatskog jezika i književnosti i poljskog jezika i književnosti Hrvatski jezik, zapisničarka Nastavničkog vijeća, zamjena za prof. A. Štefanec (1/2 radnog vremena), razrednice 2. c
Bodiš, Ivan - mag. educ. math. et inf. Matematika
Bohaček, Spomenka - dipl. oec., mentor stručni predmeti, razrednica 1. a, voditeljica sekcije učeničke zadruge
Crnčić, Gordana - prof. fizičke kulture Tjelesna i zdravstvena kultura, voditeljica ŠŠD "Trgokomerc"
Cug, Suzana - dipl. oec. stručni predmeti, zamjena za K. Čavić (1/2 radnog vremena) do 23. prosinca 2019. i zamjena za Jadranku
Rosić od 7. siječnja do 14. travnja 2020.
Cug, Tomislav - univ. spec. oec. stručni predmeti, ispitni koordinator za državnu maturu, voditelj školskog stručnog aktiva, povjerenik zaštite na radu, razrednik 1. b
Čamber, Silvestar - dipl. kateheta Vjeronauk
Čavić, Kristina - mag.oec. stručni predmeti, roditeljski dopust do 23. prosinca 2019.
Đuračić, Sonja - mag. oec. stručni predmeti, satničarka, razrednica 4. b
Elijaš, Dario - struč. spec. oec. stručni predmeti, razrednik 4. a, zamjena za I. Orešković
Herčeki, Valentina - prof. njemačkog jezika i knjževnosti i pedagogije Njemački jezik
Ivanov Štimac, Daniela - dipl.oec., mentor Informatika, zapisničarka sjednica Prosudbenog odbora
Jareb, Ivanka - dipl. pravnik Osnove trgovačkog prava
Jeleković, Maja - prof. engleskog jezika i književnosti i pedagogije, profesor mentor Engleski jezik
Konir Ladović, Natalija - dipl. oec. stručni predmeti, razrednica 1. d
Kopriva, Dalibor - bacc. ing. el. Matematika
Korade, Jurica- mag. educ. philol. angl. Engleski jezik, razrednik 2. b
Kralj, Ana - mag. educ. math. Matematika, koordinatorica samovrednovanja
Kreić Sandra - mag. oec. stručni predmeti, zamjena za K. Čavić (1/2 radnog vremena) do 9. studenog 2019.
Malogorski, Dario - prof. geografije, profesor savjetnik Geografija, zamjenik ravnateljice
Marinić, Nikolina - prof. hrvatskog jezika i književnosti, profesor savjetnik Hrvatski jezik, voditeljica ŽSV, Rad u Mentorskoj radnoj skupini za provođenje eksperimentalnog programa Škola za život za potrebe MZO (od 1.4.2018.)
Martinčević, Tajana - mag. paed. relig. et catech. Vjeronauk, porodiljni dopust
Marušić, Marina - mag. paed. relig. et catech. Vjeronauk, zamjena za T. Martinčević
Miklić, Luka - prof. fizičke kulture Tjelesna i zdravstvena kultura
Orešković, Ivana - dipl. oec. stručni predmeti, mirovanje ugovora o radu
Papić, Sanja - dipl. oec. Informatika i stručni predmeti, voditeljica praktične nastave, koordinatorica za e-Dnevnik
Plažanin, Nina - dipl. psih. - profesor Psihologija prodaje
Polančec, Mihaela - dipl. politolog Politika i gospodarstvo, Etika, razrednica 3. a
Rosić, Jadranka - dipl. ing. preh. tehn., mentor Poznavanje robe, razrednica 3. c, sindikalna povjerenica, voditeljica učeničke zadruge
Šavorić, Mario- prof. hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti Engleski jezik, koordinator Erasmus+ programa
Štefanec, Andrea - prof. hrvatske kulture i filozofije Hrvatski jezik, rad na 1/2 radnog vremena
Štiglić, Ivana - dipl. ing. preh. tehn. Poznavanje robe, razrednica 3. d, voditeljica sekcije učeničke zadruge
Testijan Nemet, Etelka - mag.oec., mentor stručni predmeti, razrednica 2. a
Tomić, Mirela - mag. oec. stručni predmeti, zamjena za N. Konir Ladović od 5. veljače do 25. ožujka 2020.
Torčić, Ivan - mag. educ. hist. Povijest, zamjenik razrednice 1. d od 5 veljače do 25. ožujka 2020.
Vitković, Josipa - prof. hrvatske kulture i sociologije Hrvatski jezik, zamjena za N. Marinić, zamjenica razrednice 3. c od 6. siječnja do 14. travnja 2020.
Vuglovečki, Daria - prof. povijesti i geografije Povijest
Zalović, Maja- mag. edukacije engleskog jezika i književnosti i povijesti Engleski jezik do 8. prosinca 2019.
Članak je pogledan 1179 puta. Javi prijateljima
O školi
Sadržaj rubrike
♦ Poziv na 3. sjednicu Školskog odbora
♦ Zaključci 2. sjednice školskog odbora 1_9_2021
♦ Zaključci 37. sjednice Školskog odbora
♦ Zaključci 1. sjednice školskog odbora 18_5_2021
♦ Poziv na 1. sjednicu Školskog odbora
♦ Poziv na 37. sjednicu Školskog odbora
♦ Stručno-pedagoška služba
♦ Zaključci 36. sjednice Školskog odbora
♦ Nastavnici u šk. god. 2020./2021.
♦ Obavijest o rezultatima natječaja za radna mjesta nastavnika
♦ Obavijest o ishodu natječaja za imenovanje ravnateljice
♦ Povjerenstvo za kvalitetu za šk. god. 2020./2021.
♦ Nastavni plan za program PRODAVAČ
♦ Urednici mrežnih stranica
♦ Fotografija Nastavničkog vijeća u šk. god. 2019./2020.
♦ Misija i vizija Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar
♦ Povjerenstvo za kvalitetu za šk. god. 2019./2020.
♦ Nastavnici u šk. god. 2019./2020.
♦ Fotografija Nastavničkog vijeća za šk. god. 2018./2019.
♦ Nastavnici u šk.god. 2018./2019.
♦ Povjerenstvo za kvalitetu za šk. god. 2018./2019.
♦ Fotografija Nastavničkog vijeća u šk. god. 2017./2018.
♦ Nastavnici u šk.god. 2017./2018.
♦ Administrativni djelatnici i tehnički djelatnici
♦ Pedagoginja
♦ Nastavni plan za program KOMERCIJALIST
♦ Plan nabave roba, radova i usluga za 2017.
♦ Rebalans plana nabave Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar
♦ Plan prihoda i rashoda Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar za 2017. godinu
♦ Fotografija Nastavničkog vijeća šk. god. 2016./2017.
♦ Fotografija Nastavničkog vijeća šk. god. 2015./2016.
♦ Ravnateljica
♦ INFORMACIJE O ŠKOLI
♦ Fotografija Nastavničkog vijeća šk. god. 2014./2015.
♦ Fotografija Nastavničkog vijeća šk. god. 2013./2014.
♦ Kriteriji za ocjenu vladanja
♦ Kako do nas?
♦ Priznanja
♦ Himna škole
♦ Šetnja školom
Arhiva članaka
2021.
08. | 02. | 01. |
2020.
12. | 11. | 10. | 09. | 08. | 07. | 06. | 04. | 02. | 01. |
2019.
12. | 11. | 10. | 09. | 06. | 05. | 04. | 03. | 02. | 01. |
2018.
12. | 11. | 10. | 09. | 08. | 06. | 05. | 04. | 03. | 02. | 01. |
2017.
12. | 11. | 10. | 09. | 06. | 05. | 04. | 03. | 02. | 01. |
2016.
12. | 11. | 10. | 09. | 06. |
2015.
02. |

Rujan
NOVI raspored od 20.9.2021. - ponedjeljak
Učenici/raspored po smjenama
http://www.trgovackaskola-bjelovar.hr/index.php/ucenici/raspored-od-20.9.2021


Izdavanje potvrda:
8.00 - 9.30 i 13 do 14.45

Red vožnje autobusa
Red_vožnje_autobusa_do_škole_i_od_škole.pdf