KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar › o_skoli › nastavnici-u-shk.god.-2018.-2019

Nastavnici u šk.god. 2018./2019.

Objavljeno 02.09.2018 |  Nastavnici Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar.
Prezime i ime, zvanje Predmeti koje predaje i zaduženja
Alebić, Mirela - prof. njemačkog jezika i književnosti i opće lingvistike Njemački jezik, razrednica 2. b
Atlija, Zoran - dipl. oec. ekonomska grupa predmeta, razrednik 3. c
Baršić, Sanela- prof. hrvatskog jezika i književnosti i poljskog jezika i književnosti, Hrvatski jezik, zapisničarka Nastavničkog vijeća, zamjena za prof. A. Štefanec
Bodiš, Ivan - mag. educ.matematike i informatike Matematika, Informatika, razrednik 4. a
Bohaček, Spomenka - dipl. oec., mentor ekonomska grupa predmeta
Crnčić, Gordana - prof. fizičke kulture Tjelesna i zdravstvena kultura, voditeljica ŠŠD "Trgokomerc"
Cug, Tomislav - univ. spec. oec. ekonomska grupa predmeta, ispitni koordinator za državnu maturu, povjerenik zaštite na radu
Čamber, Silvestar - dipl. kateheta Vjeronauk
Čavić, Kristina - mag.oec. ekonomska grupa predmeta, bolovanje od 1.9.2018.
Đuračić, Sonja - mag. oec. ekonomska grupa predmeta, satničarka, razrednica 3. b
Elijaš, Dario - mag. oec. ekonomska grupa predmeta, razrednik 3. a, zamjena za K. Čavić od 5.9. 2018.
Herčeki, Valentina - prof. njemačkog jezika i knjževnosti i pedagogije Njemački jezik
Ivanov Štimac, Daniela - dipl.oec., mentor Informatika, zapisničarka sjednica Prosudbenog odbora
Jareb, Ivanka - dipl. pravnik Osnove trgovačkog prava
Jeleković, Maja - prof. engleskog jezika i književnosti i pedagogije, profesor mentor Engleski jezik, razrednica 1.a
Konir Ladović, Natalija - dipl. oec. ekonomska grupa predmeta, razrednica 3. d
Kralj, Ana - mag. educ. matematike Matematika, razrednica 1. b, koordinatorica samovrednovanja
Malogorski, Dario - prof. geografije, profesor savjetnik Geografija, zamjenik ravnateljice
Marinić, Nikolina - prof. hrvatskog jezika i književnosti, profesor savjetnik Hrvatski jezik, voditeljica ŽSV, Rad u Mentorskoj radnoj skupini za provođenje eksperimentalnog programa Škola za život za potrebe MZO od 1.4. 2018.
Martinčević,Tajana - mag. paed. relig. et catech. Vjeronauk
Miklić, Luka - prof. fizičke kulture Tjelesna i zdravstvena kultura
Ognjačević, Snježana - prof. povijesti Povijest
Orešković, Ivana - dipl. oec. ekonomska grupa predmeta, razrednica 1. c
Papić, Sanja - dipl. oec. Informatika i ekonomska grupa predmeta, koordinatorica za e-Dnevnik
Plažanin, Nina - dipl. psih. - profesor Psihologija prodaje
Polančec, Mihaela - dipl. politolog Politika i gospodarstvo, Etika, razrednica 2.a
Rosić, Jadranka - dipl. ing. preh. tehn., mentor Poznavanje robe, razrednica 2.c, sindikalna povjerenica, voditeljica učeničke zadruge
Šavorić, Mario- prof. hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti Engleski jezik, razrednik 4. b
Šolaja, Dolores- mag. educ.philol. i ang. i mag. hun. Engleski jezik
Štefanec, Andrea - prof. hrvatske kulture i filozofije Hrvatski jezik, roditeljski dopust
Štiglić, Ivana - dipl. ing. preh. tehn. Poznavanje robe, razrednica 2.d
Testijan Nemet, Etelka - mag.oec., mentor ekonomska grupa predmeta, voditeljica školskog stručnog aktiva
Vitković, Josipa- prof. hrvatske kulture i sociologije Hrvatski jezik, zamjena za prof. N. Marinić
Vuglovečki, Daria - prof. povijesti i geografije Povijest i Geografija
Članak je pogledan 171 puta. Javi prijateljima
O školi
Sadržaj rubrike
♦ Članak o održanom Tjednu cjeloživotnog učenja
♦ Članci o izložbi
♦ Odluka o osiguranju učenika u šk. god. 2018./2019.
♦ Zaključci 14. sjednice
♦ Povjerenstvo za kvalitetu za šk. god. 2018./2019.
♦ Poziv za 14. sjednicu Školskog odbora
♦ Zaključci 13. sjednice
♦ Nastavnici u šk.god. 2018./2019.
♦ Poziv za 13. sjednicu Školskog odbora
♦ Obavijest o rezultatima natječaja za popunu radnog mjesta nastavnika Hrvatskog jezika
♦ Zaključci 12. sjednice Školskog odbora
♦ Poziv na 12. sjednicu Školskog odbora
♦ Zaključci 11. sjednice Školskog odbora
♦ Zaključci 10. sjednice Školskog odbora
♦ Poziv na 11. sjednicu Školskog odbora
♦ Poziv na 10. sjednicu Školskog odbora
♦ Zaključci 9. sjednice Školskog odbora
♦ Članak o Danu škole
♦ Poziv za 9. sjednicu Školskog odbora
♦ Članak o umirovljenoj profesorici Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar
♦ Županijsko natjecanje iz geografije
♦ Fotografija Nastavničkog vijeća u šk. god. 2017./2018.
♦ Predavanje Dubravke Miljković
♦ Izložba Ivane Barišić Tomšić
♦ Nastavnici u šk.god. 2017./2018.
♦ Administrativni djelatnici i tehnički djelatnici
♦ Promocija Ljetopisa
♦ Tjedan cjeloživotnog učenja
♦ Tjedan strukovnog obrazovanja: Socijalna zadruga Pružimo ruke
♦ Dan otvorenih vrata
♦ Mjesec borbe protiv ovisnosti
♦ Dan otvorenih vrata 2017.
♦ Kalendar rada
♦ Pedagoginja
♦ Nastavni plan za zanimanje komercijalist
♦ Nastavni plan za zanimanje prodavač
♦ Fotografija Vijeća roditelja za šk. god. 2016./2017.
♦ Plan nabave roba, radova i usluga za 2017.
♦ Rebalans plana nabave Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar
♦ Plan prihoda i rashoda Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar za 2017. godinu
♦ Fotografija Nastavničkog vijeća šk. god. 2016./2017.
♦ Stručno-pedagoška služba
♦ Riječ ravnateljice
♦ Fotografija Nastavničkog vijeća šk. god. 2015./2016.
♦ INFORMACIJE O ŠKOLI
♦ Fotografija Nastavničkog vijeća šk. god. 2014./2015.
♦ Fotografija Nastavničkog vijeća šk. god. 2013./2014.
♦ Ljetopis Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar
♦ Misija i vizija Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar
♦ Kriteriji za ocjenu vladanja
♦ Kako do nas?
♦ Priznanja
♦ Himna škole
♦ Šetnja školom
Arhiva članaka
2018.
02. | 01. |
2017.
12. | 11. | 10. | 09. | 06. | 05. | 04. | 03. | 02. | 01. |
2016.
12. | 11. | 10. | 09. | 06. |
2015.
02. |
2014.
05. |
2013.
04. |
2011.
10. |
2010.
10. | 09. | 05. | 02. |
2009.
10. | 06. | 01. |
2008.
09. | 05. | 04. |
2007.
10. |

Studeni
13. studenog - sjednica Nastavničkog vijeća i Prosudbenog odbora
14. studenog Promocija Ljetopisa - 17,30 u knjižnici
15. studenog do 15. prosinca - Mjesec borbe protiv ovisnosti
29. studenog - nacionalni ispiti za 3.a i 3.b
Natječaj za dodjelu stipendija - FOND ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA
Natječaj za dodjelu stipendija 2018.
Natječaj za učenike Rome (1. razredi):
Javni poziv
Zainteresirani učenici neka se jave u tajništvo