KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar › o_skoli › success

Nastavnici 2010./2011.

Objavljeno 13.09.2010 |  Nastavnici Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar.
Redni broj Prezime i ime, zvanje Godine staža Predmeti koje predaje
1. Alebić, Mirela - prof. njemačkog jezika i opće lingvistike 11 njemački jezik
2. Atlija, Zoran - dipl. oec. 3 ekonomska grupa predmeta
3. Blažeković, Anita- prof. hrvatske kulture i sociologije 10 etika
4. Bogovac, Dušan - prof. matematike 35 matematika
5. Bohaček, Spomenka - dipl. oec. 15 ekonomska grupa predmeta
6. Crnčić, Gordana - prof. tjelesne i zdravstvene kulture 15 tjelesna i zdravstvena kultura
7. Cug, Tomislav - dipl. oec. 10 ekonomska grupa predmeta
8. Elijaš, Tihomir - diplomirani informatičar 0 informatika
9. Grđan, Tatjana - aps. njemačkog jezika 5 njemački jezik (zamjena za prof. V. Herčeki)
10. Herčeki, Valentina - prof. njemačkog jezika i pedagogije 3 njemački jezik (porodiljni dopust)
11. Ivanov Štimac, Daniela - dipl.oec. 22 informatika
12. Ivanović, Maja - prof. engleskog jezika i pedagogije 1 engleski jezik
13. Janković, Nataša - prof. engleskog jezika i književnosti 9 engleski jezik
14. Jareb, Ivanka - dipl. pravnik 18 osnove trgovačkog prava
15. Juriša, Iva- prof. geografije 0 geografija
16. Konir, Natalija - dipl. oec. 2 ekonomska grupa predmeta
17. Koprivnjak, Kristina - prof. povijesti 3 povijest do 10. siječnja 2011.
18. Kuštić, Ružica - prof. hrvatskog jezika i književnosti i poljskog jezika i književnosti 2 hrvatski jezik, od 1. listopada zamjena za prof. S. Štefanac
19. Lovrić, Kristina - magistar ekonomije 2 ekonomska grupa predmeta
20. Lukić, Nataša - prof. TZK 13 tjelesna i zdravstvena kultura
21. Malogorski, Dario - prof. geografije 16 geografija
22. Marinić, Nikolina - prof. hrvatskog jezika i književnosti 13 hrvatski jezik
23. Muhvić, Ana - aps. Katoličkog bog. fakulteta 0 vjeronauk (zamjena za K. Nemčević) do 6. listopada 2010.
24. Nemčević, Kristina - aps. Katoličkog bog. fakulteta 0 vjeronauk (bolovanje)
25. Ognjačević, Snježana - prof. povijesti 2 povijest
26. Palaić, Gordana - dipl. oec. 16 ekonomska grupa predmeta
27. Polančec, Mijo - prof. povijesti 32 povijest
28. Posavac, Vanja - dipl.politolog 9 politika i gospodarstvo
29. Rosić, Jadranka - dipl.ing. preh.tehn. 17 poznavanje robe
30. Stojiljković, Dunja- dipl.oec. 38 ekonomska grupa predmeta
31. Širola, Željka- prof. matematike i informatike 4 matematika
32. Štefanac, Soka - prof. hrvatskog jezika i književnosti 30 hrvatski jezik, u mirovini od 30. rujna 2010.
33. Štefanec, Andrea - prof. hrvatske kulture i filozofije 3 hrvatski jezik, od 1. listopada zamjena za prof. S. Štefanac
34. Štefanec, Vladimir - prof. njemačkog jezika i informatologije 12 njemački jezik
35. Štefun, Vladimir - prof. TZK 1 tjelesna i zdravstvena kultura
36. Štiglić, Ivana - dipl.ing. preh.tehn. 9 poznavanje robe, higijena
37. Testijan-Nemet, Etelka - dipl.oec. 14 ekonomska grupa predmeta
38. Tkalčić, Ksenija - prof. filozofije i religijske kulture 9 vjeronauk
39. Tolnaj, Jasna - prof. geografije i povijesti 8 povijest i geografija
40. Vukalović, Dalibor - prof. psihologije 8 psihologija prodaje, do 15. studenog 2010.


Članak je pogledan 1231 puta. Javi prijateljima

O školi
Sadržaj rubrike
♦ Zaključci 27. sjednice Školskog odbora
♦ Poziv na 27. sjednicu Školskog odbora
♦ Fotografija Nastavničkog vijeća u šk. god. 2019./2020.
♦ Zaključci 26. sjednice Školskog odbora
♦ Poziv na 26. sjednicu Školskog odbora
♦ Zaključci 25. sjednice
♦ Poziv na 25. sjednicu Školskog odbora
♦ Zaključci 24. sjednice Školskog odbora
♦ Poziv na 24. sjednicu Školskog odbora
♦ Misija i vizija Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar
♦ Povjerenstvo za kvalitetu za šk. god. 2019./2020.
♦ Zaključci 23. sjednice Školskog odbora
♦ Odluka o izboru najpovoljnije ponude za osiguranje učenika 2019_2020
♦ Nastavnici u šk. god. 2019./2020.
♦ Kalendar šk. godine 2019_2020., Bjelovarsko-bilogorska županija, 4. model
♦ Zaključci 22. sjednice Školskog odbora
♦ Fotografija Nastavničkog vijeća za šk. god. 2018./2019.
♦ Članak o izložbi Mire Boroš
♦ Nastavnici u šk.god. 2018./2019.
♦ Članak o održanom Tjednu cjeloživotnog učenja
♦ Članci o izložbi
♦ Povjerenstvo za kvalitetu za šk. god. 2018./2019.
♦ Članak o Danu škole
♦ Članak o umirovljenoj profesorici Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar
♦ Županijsko natjecanje iz geografije
♦ Fotografija Nastavničkog vijeća u šk. god. 2017./2018.
♦ Predavanje Dubravke Miljković
♦ Izložba Ivane Barišić Tomšić
♦ Nastavnici u šk.god. 2017./2018.
♦ Administrativni djelatnici i tehnički djelatnici
♦ Dan otvorenih vrata
♦ Dan otvorenih vrata 2017.
♦ Pedagoginja
♦ Nastavni plan za zanimanje komercijalist
♦ Nastavni plan za zanimanje prodavač
♦ Fotografija Vijeća roditelja za šk. god. 2016./2017.
♦ Plan nabave roba, radova i usluga za 2017.
♦ Rebalans plana nabave Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar
♦ Plan prihoda i rashoda Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar za 2017. godinu
♦ Fotografija Nastavničkog vijeća šk. god. 2016./2017.
♦ Stručno-pedagoška služba
♦ Fotografija Nastavničkog vijeća šk. god. 2015./2016.
♦ Ravnateljica
♦ INFORMACIJE O ŠKOLI
♦ Fotografija Nastavničkog vijeća šk. god. 2014./2015.
♦ Fotografija Nastavničkog vijeća šk. god. 2013./2014.
♦ Ljetopis Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar
♦ Kriteriji za ocjenu vladanja
♦ Kako do nas?
♦ Priznanja
♦ Himna škole
♦ Šetnja školom
Arhiva članaka
2019.
06. | 05. | 04. | 03. | 02. | 01. |
2018.
12. | 11. | 10. | 09. | 08. | 06. | 05. | 04. | 03. | 02. | 01. |
2017.
12. | 11. | 10. | 09. | 06. | 05. | 04. | 03. | 02. | 01. |
2016.
12. | 11. | 10. | 09. | 06. |
2015.
02. |
2014.
05. |
2013.
04. |
2011.
10. |
2010.
10. | 09. | 05. | 02. |
2009.
10. | 06. | 01. |
2008.
09. | 05. | 04. |
2007.
10. |

Tajništvo radi za stranke od 8 -13 sati
1. do 10. lipnja - obrane završnih radova
Raspored ispita državne mature:
8. lipnja -  Hrvatski A test
9. lipnja -  Hrvatski B test
10. lipnja - Hrvatski A esej
12. lipnja - Hrvatski B esej
18. lipnja - Engleski A
19. lipnja - Engleski B
24. lipnja - Matematika B