KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar › sportske_aktivnosti › gradsko-natjecanje-u-krosu-srednjih-shkola-i-zhupanijsko-natjecanje-u-krosu

Gradsko natjecanje u krosu srednjih škola i Županijsko natjecanje u krosu srednjih škola


Objavljeno 04.11.2019 | 
Gradsko natjecanje u krosu srednjih škola održano je u Bjelovaru 16. listopada 2019. godine.
Našu školu predstavljale su tri kategorije učenika:
1. UČENICE 1. I 2. RAZREDI
2. UČENICI 1.I 2. RAZREDI
3. UČENICI 3.I 4. RAZREDI

U Kategoriji učenica 1. i 2. razreda natjecale su se :
Marina Smiljanović 1a- 7.mjesto
Maria Boffo 1c- 12.mjesto
Ana Razum 1a- 25.mjesto

Ekipni poredak: 1. Gimnazija
2. Ekonomska i birotehnička škola
3. Medicinska škola
4. Komercijalna i trgovačka škola
5. Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola

U kategoriji mladića 1. i 2. razreda natjecali su se:
Matej Babić 2.c- 1.mjesto
Leonardo Lalić 2.a- 7.mjesto
Leonardo Gegić 2.a- 10.mjesto
Stefano Palijan 2.a- 28.mjesto

Ekipni poredak: 1. Tehnička škola
2. Komercijalna i trgovačka škola
3. Medicinska škola
4. Gimnazija
5. Obrtnička škola
6. Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola
7. Ekonomska i birotehnička škola

U kategoriji mladića 3. i 4. razredi natjecali su se:
MarijanMargotić 4.a- 9.mjesto
Mateo Novak 3.a- 17.mjesto
Martin Ivanko 4.a- 24.mjesto
Zvonimir Dujmović 4.a- 29.mjesto
ManuelHusnjak 4.a- 37.mjesto
Mihael Tunić 3.b- 38.mjesto

Ekipni poredak: 1. Gimnazija
2. Tehnička škola
3. Ekonomska i birotehniča škola
4. Obrtnička škola
5. Komercijalna i trgovačka škola

Čestitke svim natjecateljima.

Županijsko natjecanje u krosu srednjih škola održana je u Garešnici 23. listopada 2019.godine.
Našu školu predstavljali su: Matej Babić 2.c, Leonardo Lalić 2.a, Leonardo Gegić 2.a i Stefano Palijan 2.a.
Mladići su osvojili ekipno 6.mjesto od 8 srednjih škola. Čestitamo svim natjecateljima!

Članak je pogledan 215 puta. Javi prijateljima
Sport
Sadržaj rubrike
♦ Gradsko natjecanje u odbojci za djevojke
♦ Gradsko natjecanje u odbojci za mladiće
♦ Gradsko natjecanje u rukometu za mladiće
♦ Županijsko natjecanje u badmintonu za djevojke i mladiće
♦ Gradsko natjecanje u nogometu za djevojke
♦ Županijsko natjecanje u stolnom tenisu
♦ Gradsko natjecanje u nogometu za mladiće
♦ Gradsko natjecanje u košarci za mladiće
♦ Gradsko natjecanje u stolnim tenisu za mladiće
♦ Gradsko natjecanje u krosu srednjih škola i Županijsko natjecanje u krosu srednjih škola
♦ Maturantski sportski dan
♦ Županijsko natjecanje u futsalu za djevojke
♦ Gradsko natjecanje iz nogometa za mladiće
♦ Županijsko natjecanje iz odbojke za djevojke
♦ Županijsko natjecanje iz odbojke za mladiće
♦ Gradsko natjecanje iz odbojke za djevojke
♦ Gradsko natjecanje u rukometu za mladiće
♦ Gradsko natjecanje u muškoj odbojci
♦ Županijsko natjecanje iz badmintona
♦ Gradsko natjecanje srednjih škola u futsalu za djevojke
♦ Gradsko natjecanje srednjih škola u stolnom tenisu
♦ Kros srednjih škola
♦ Hrvatski olimpijski dan 10. 09. 2017.
♦ Županijsko natjecanje iz atletike
♦ Gradsko natjecanje u rukometu za mladiće
♦ Županijsko natjecanje u malom nogometu za djevojke
♦ Gradsko natjecanje u malom nogometu za mladiće
♦ Županijsko natjecanje u odbojci za mladiće
♦ Gradsko natjecanje u odbojci za mladiće
♦ Županijsko natjecanje u badmintonu za djevojke i mladiće
♦ Gradsko natjecanje u odbojci za djevojke
♦ Županijsko natjecanje u košarci za mladiće
♦ Županijsko natjecanje u košarci za djevojke
♦ Gradsko natjecanje u stolnom tenisu za djevojke i mladiće
♦ Gradsko natjecanje u rukometu za djevojke
♦ Gradsko natjecanje u malom nogometu za djevojke
♦ Gradski kros bjelovarskih srednjih škola
♦ Povodom Hrvatskog olimpijskog dana (HOD) održano natjecanje u povlačenju užeta
Arhiva članaka
2016.
02. |
2015.
12. | 11. | 10. | 09. | 04. | 03. | 02. |
2014.
10. | 09. | 05. | 04. | 03. | 02. |
2013.
12. | 11. | 10. | 09. | 05. | 04. | 03. | 02. |
2012.
11. | 10. | 09. | 04. | 03. | 02. | 01. |
2011.
12. | 11. | 10. | 09. | 04. | 03. | 02. | 01. |
2010.
12. | 11. | 10. | 09. | 05. | 04. | 03. | 02. | 01. |
2009.
12. | 11. | 10. | 05. |

Tajništvo radi za stranke od 8 -13 sati
1. do 10. lipnja - obrane završnih radova
Raspored ispita državne mature:
8. lipnja -  Hrvatski A test
9. lipnja -  Hrvatski B test
10. lipnja - Hrvatski A esej
12. lipnja - Hrvatski B esej
18. lipnja - Engleski A
19. lipnja - Engleski B
24. lipnja - Matematika B