KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar › ucenici › raspored-polaganja-ispita-u-shk.-god.-2017.-2018.-nastavak-obrazovanja

Raspored polaganja ispita u šk. god. 2017./2018. - nastavak obrazovanja

Objavljeno 01.12.2017 |  Učenici koji polažu razlikovne ispite dogovaraju rokove s nastavnikom putem maila.
Učenik popunjava prijavnicu i predaje je u tajništvo 8 dana prije polaganja ispita.
Prijavnica_za_polaganje_razlikovnog_ispita.doc
Razlikovni ispiti učenici polažu pred predmetnim nastavnikom. Jedan ispit može se polagati najviše tri puta od čega dva puta pred predmetnim nastavnikom, a treći put pred povjerenstvom.
Ispiti se polažu prema godinama školovanja, i učenik ne može pristupiti polaganju ispita ako nisu položeni svi ispiti iz prethodnog razred.
Učenici su ih dužni položiti najkasnije do 31. kolovoza 2018.
Raspored predavača:

I. razred:
Poslovne komunikacije: Etelka Testijan Nemet - .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Računovodstvo: Kristina Čavić - .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Geografija: Dara Vuglovečki - .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Njemački jezik: Mirela Alebić - .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Informatika: Daniela Ivanov Štimac - .(JavaScript must be enabled to view this email address)

II. razred:
Povijest: Snježana Ognjačević - .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Poslovne komunikacije - Sonja Đuračić - .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Računovodstvo: Kristina Čavić - .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Njemački jezik: Mirela Alebić - .(JavaScript must be enabled to view this email address)

III. razred:
Poslovne komunikacije: Etelka Testijan Nemet - .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Informatika i Poduzetništvo: Sonja Đuračić - .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Računovodstvo: Kristina Čavić - .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Osnove trgovačkog prava: Ivanka Jareb - .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Njemački jezik: Mirela Alebić - .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Članak je pogledan 102 puta. Javi prijateljima
O školi
Sadržaj rubrike
Arhiva članaka


23. ožujka - posjet Saboru RH (3.a i 3.b)
Polazak u 8,00 sati s Autobusnog kolodvora
29. ožujka - početak proljetnog odmora za učenike