KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar › ucenici › raspored-polaganja-ispita-u-shk.-god.-2018.-2019.-nastavak-obrazovanja

Raspored polaganja ispita u šk. god. 2019./2020. - nastavak obrazovanja

Objavljeno 04.09.2019 |  Učenici koji polažu razlikovne ispite dogovaraju rokove s nastavnikom putem elektronske pošte.
Učenik popunjava prijavnicu i predaje je u tajništvo 8 dana prije polaganja ispita.
Prijavnica_za_polaganje_razlikovnog_ispita.doc
Razlikovni ispiti učenici polažu pred predmetnim nastavnikom. Jedan ispit može se polagati najviše tri (3) puta od čega dva puta pred predmetnim nastavnikom, a treći put pred povjerenstvom.
Ispiti se polažu prema godinama školovanja i učenik ne može pristupiti polaganju ispita ako nisu položeni svi ispiti iz prethodnog razreda.
Učenici su ih dužni položiti najkasnije do 31. kolovoza 2020.
Razrednica učenicima je Mirela Alebić .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Raspored predavača:

I. razred:

Poslovne komunikacije: Etelka Testijan Nemet - .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Računovodstvo: Spomenka Bohaček .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Geografija: Dario Malogorski .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Njemački jezik: Mirela Alebić .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Informatika: Daniela Ivanov Štimac .(JavaScript must be enabled to view this email address)

II. razred:

Povijest: Daria Vuglovečki .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Poslovne komunikacije: Sonja Đuračić - .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Računovodstvo: Spomenka Bohaček .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Njemački jezik: Mirela Alebić .(JavaScript must be enabled to view this email address)

III. razred:
Poslovne komunikacije: Sonja Đuračić - .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Informatika: Daniela Ivanov Štimac .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Poduzetništvo: Sonja Đuračić - .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Računovodstvo: Spomenka Bohaček .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Osnove trgovačkog prava: Ivanka Jareb - .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Njemački jezik: Mirela Alebić .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Članak je pogledan 870 puta. Javi prijateljima
Učenici
Sadržaj rubrike
♦ Popis udžbenika za školsku godinu 2020./2021.
♦ Nastavak obrazovanja za zanimanje komercijalist šk. god. 2020./2021.
♦ Školska godina 2019./2020.
♦ Raspored za subotu 11. siječnja 2020. (subota)
♦ Novi raspored sati za drugo polugodište od 7.1.2020.
♦ PLAN ODRŽAVANJA PRIPREMA ZA DRŽAVNU MATURU
♦ Raspored polaganja ispita u šk. god. 2019./2020. - nastavak obrazovanja
♦ Rezultati i prigovori na ocjene ispita državne mature
♦ Nastavak obrazovanja za zanimanje komercijalist šk. god. 2019./2020.
♦ Školska godina 2018./2019.
♦ Popis književnih djela za esej na državnoj maturi 2018./2019.
♦ Prijave ispita državne mature
♦ Informacije o prijevozu učenika u šk.god. 2018./2019.
♦ Popis lektire za sve razrede za šk. god. 2018./2019.
♦ Zaštita na radu za učenike
♦ Školska godina 2017./2018.
♦ Nastavna godina 2016. - 2017.
♦ Nastavna godina 2015. - 2016.
♦ Nastavna godina 2014. - 2015.
♦ Nastavna godina 2013. - 2014.
♦ Nastavna godina 2012. - 2013.
♦ Nastavna godina 2011. - 2012.
♦ Nastavna godina 2010. - 2011.
♦ Nastavna godina 2008. - 2009.
♦ Nastavna godina 2007. - 2008.
♦ Nastavna godina 2006. - 2007.
♦ e-Dnevnik za učenike i roditelje
♦ Raspored po smjenama šk. god. 2019./2020.
♦ Nastavni plan za zanimanje komercijalist
♦ Nastavni plan za zanimanje prodavač
Arhiva članaka
2019.
01. |

Tajništvo radi za stranke od 8 -13 sati
Dopunski rad, lipanj/srpanj 2020
DOPUNSKI_RAD_LIPANJ_SRPANJ_2020.pdf
Nastavak obrazovanja za zanimanje komercijalist:
http://www.trgovackaskola-bjelovar.hr/index.php/ucenici/C157
UPISI:
Dokumenti će se primati u školi 27. i 28. srpnja 2020. od 8.00 do 16.00 sati, u učionici 30 (prizemlje desno).
Dokumente možete poslati i elektronskom poštom 27. i 28. srpnja 2020. do 16.00 sati na adresu: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Natječaj_za_upis_2020_2021.pdf