KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar › upisi › arhiva

Arhiva članaka
2010.
05. |
2009.
06. |

Sadržaj rubrike
Arhiva članaka
2010.
05. |
2009.
06. |

23. ožujka - posjet Saboru RH (3.a i 3.b)
Polazak u 8,00 sati s Autobusnog kolodvora
29. ožujka - početak proljetnog odmora za učenike