KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar › upisi › sve-o-upisima-korisne-stranice

Sve o upisima - korisne stranice

Objavljeno 03.06.2020 |  Objavljene su publikacije „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2020./2021. – Idemo u srednju!"
Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole
https://www.upisi.hr/docs/pravilnik_o_elementima_i_kriterijima_final.pdf

Pravilnik o izmjenama i dopunama
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_05_47_1109.html

Odluka o upisu
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_62_1240.html

Sve informacije o postupku prijava i upisa u srednje škole za školsku godinu 2020./2021. dostupne su u četiri publikacije koje su prema tipu učenika podijeljene na:

• Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2020./2021.- Idemo u srednju!!! - redovni učenici (za učenike koji u tekućoj školskoj godini završavaju osnovno obrazovanje u redovitome sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj)
https://www.upisi.hr/docs/Publikacija_redovni.pdf

• Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2020./2021.- Idemo u srednju!!! - kandidati iz drugih obrazovnih sustava (za kandidate koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili izvan Republike Hrvatske, kandidate koji završavaju ili su završili osnovno obrazovanje u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i za kandidate koji su osnovno obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj prije 2019. godine)
https://www.upisi.hr/docs/Publikacija_iz_drugih_sustava.pdf


• Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2020./2021.- Idemo u srednju!!! - učenici koji upisuju umjetničke programe i odjele za sportaše (za učenike koji žele upisati pripremne programe glazbene ili plesne škole ili srednju glazbenu ili plesnu školu te za učenike koji žele upisati razredne odjele za sportaše)
https://www.upisi.hr/docs/Publikacija_umjetnicke_sportasi.pdf


• Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2020./2021.- Idemo u srednju!!! - učenici s teškoćama u razvoju (za učenike s teškoćama u razvoju koji se prijavljuju preko županijskog upravnog odjela odnosno Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba)
https://www.upisi.hr/docs/Publikacija_teskoce.pdf

• Primjer bodovanja za školsku godinu 2020./2021. (Primjeri bodovanja uspjeha kandidata iz osnovnoga obrazovanja).
https://www.upisi.hr/docs/Primjeri_bodovanja.pdf

Publikacije se nalaze i na naslovnoj stranici https://www.upisi.hr/upisi/
Članak je pogledan 261 puta. Javi prijateljima
Sadržaj rubrike
Arhiva članaka
2018.
05. |
2017.
05. |
2016.
06. |
2015.
06. |
2010.
05. |
2009.
06. |

Siječanj
18. siječnja - početak nastave u 2. polugodištu

Izdavanje digitalnih potvrda:
https://potvrde.skole.hr/login