KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar › upisi › upisi-u-shk.-god.-2018.-2019
Commenting is not available in this channel entry.

Vaši komentari


{/if}
Sadržaj rubrike
♦ Natječaj za upis učenika za šk. god. 2019./2020.
♦ Upisi, šk. god. 2019. /2020.
♦ Vrijeme upisa u ljetnom roku za šk. god. 2018./2019.
♦ Primjeri bodovanja
♦ Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar
Arhiva članaka
2018.
05. |
2017.
05. |
2016.
06. |
2015.
06. |
2010.
05. |
2009.
06. |

Natječaj za upis i sve o upisima u kategorijiUpisi
Uvjeti_upisa_2019_2020.pdf
6. - 26. 6. - ispiti državne mature
27. lipnja - uručivanje svjedodžbi o izradi i obrani završnih radova - uč. 22
3. c i 3. d - 8,30
4. a - 9,00
4. b - 9,30
DOPUNSKI RAD, LIPANJ
Dopunski_rad.pdf

stručna praksa (komercijalisti) - potvrde donijeti najkasnije do 23. kolovoza