KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar › zavrsni_razredi › teme-za-zavrshne-radove-za-3.c-razred1

Teme za završne radove za 3.c razred 2017./2018.

Objavljeno 21.10.2017 |  Učenici završnih razreda mogu izraditi završni rad iz stručnih predmeta: Nabavno poslovanje, Poslovanje prodavaonice, Poznavanje robe, Prodajna komunikacija, Kreativnost u poslovanju, Ekologija i održivi razvoj, Prodajno poslovanje, Osnove marketinga, Prezentacijske vještine, Poslovna dokumentacija, Odnosi s kupcima i Ponašanje potrošača.
Nabavno poslovanje:
Asortiman prodavaonice „X“
Poslovanje skladišta
Oznake na ambalaži robe i njihova važnost
Zalihe robe u prodavaonici „X“
Mentorica: Ivana Orešković, dipl. oec.

Poslovanje prodavaonice:
Osnovna pravila trgovačke struke
Zakonski propisi i uzance bitni za trgovačko poslovanje
Mentor: Zoran Atlija, dipl. oec.

Poznavanje robe:
1. razred
Vrste mesa i mesnih prerađevine na tržištu
Proizvodnja, skladištenje i transport mlinskih proizvoda
Mliječni proizvodi
Mentorica: Ivana Štiglić, dipl. ing.
2. razred
Prirodna biljna vlakna
Iskorištavanje i razgradnja plastičnog otpada
Proizvodnja i prodaja mirisa
Mentorica: Ivana Štiglić, dipl. ing.
3. razred
Izolacijski materijali u građevinarstvu
Tehnički važni metali
Mentorica: Ivana Štiglić, dipl. ing.

Prodajna komunikacija:
Timski rad
Bonton na radnom mjestu
Mentorica: Natalija Konir Ladović, dipl. oec.

Kreativnost u poslovanju:
Tehnike kreativnog razmišljanja
Metode kreativnog djelovanja
Mentorica: Natalija Konir Ladović, dipl. oec.

Ekologija i održivi razvoj:
Razvrstavanje kućnog otpada
Kompostiranje
Mentorica: Sanja Papić, dipl. oec.

Prodajno poslovanje:
Cijena robe u očima prodavača i kupca
Načini i metode prodaje obuće
Izlaganje robe
Mentorica: Ivana Orešković, dipl. oec.

Osnove marketinga:
Istraživanje i segmentacija tržišta
Funkcije marketinga i njihovo međudjelovanje
Proizvod i njegov životni vijek
Mentorica: Etelka Testijan-Nemet, mag. oec.

Prezentacijske vještine:
Nesklad između verbalne i neverbalne poruke
Prezentacijska vještina prodavača
Šutnja je komunikacija
Mentorica: Sanja Papić, dipl. oec.

Poslovna dokumentacija:
Kartično poslovanje u prodavaonici „X“
Dokumenti nabave u prodavaonici „x“
Mentorica: Ivana Orešković, dipl. oec.

Odnosi s kupcima:
Vrste komunikacije
Prikupljanje informacija od kupaca
Mentor: Tomislav Cug, univ. spec. oec.

Ponašanje potrošača:
Kako kupci kupuju
Lojalnost potrošača odabranoj marki proizvoda
Mentorica: Sanja papić, dipl. oec.
Članak je pogledan 1351 puta. Javi prijateljima
Završni razredi
Sadržaj rubrike
Arhiva članaka
2016.
10. |

Izdavanje potvrda za vrijeme godišnjih odmora:
20.8. do 31.8. od 8,00 do 9,30 i 11,30 do 13,00. Tajništvo KTŠ
21. 8. u 10.00 sati - jesenski rok popravnih ispita (Praktična nastava)
23.8. - rok za donošenje potvrda o stručnoj praksi (komercijalisti)
27.8. - rok za predaju završnog rada u urudžbeni zapisnik
29.8. obrane završnog rada
30.8. - sjednica Nastavničkog vijeća
31.8. Uručivanje svjedodžbi o završnom radu
31. 8., od 8.00 do 13.00 sati UPISI - JESENSKI ROK (1 mjesto slobodno; komercijalist)
UPISI_jesenski_rok.pdf