KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar › zavrsni_razredi › teme-za-zavrshne-radove-za-4.a-razred-2017.-2018

Teme za završne radove za 4.a razred 2017./2018.

Objavljeno 21.10.2017 |  Učenici završnih razreda mogu izraditi završni rad iz stručnih predmeta: Trgovinsko poslovanje, Poduzetništvo, Marketing, Transport, špedicija i osiguranje i Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja.
Trgovinsko poslovanje:
1. razred
Opskrba prodavaonice robom
Priprema robe za prodaju i izlaganje robe
Obračunavanje i naplaćivanje prodane robe
Evidencija poslovanja prodavaonice
Mentorica: Spomenka Bohaček, dipl. oec.
2. razred
Proces poslovanja u skladištu
Primjena suvremenih transportnih tehnologija u trgovini
Marketing mix
Upravljanje zalihama
Značenje ambalaže i pakiranja robe u procesu manipulacije robom
Mentorica: Spomenka Bohaček, dipl. oec.
3. razred
Novčarstvo i platni promet
Zaštita potrošača
Mystery shopping
Proces zaključenja nabave
Uspješnost i kvaliteta poslovanja gospodarskog subjekta
Mentorica: Spomenka Bohaček, dipl. oec.

Poduzetništvo:
3. razred
Društvena odgovornost poduzetnika
Državne potpore i poticaji za poduzetnike
Jednostavno društvo s ograničenom odgovornosti u praksi
Razvoj malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Uloga i važnost obiteljskog poduzetništva
Odabir pravnog oblika pri osnivanju trgovačkog poduzeća
Mentorica: Sonja Đuračić, mag. oec.
4. razred
Specifičnosti i značaj žena u poduzetništvu
Analiza troškova poslovanja poduzeća Kraš d.d.
Pokazatelji poslovanja poduzeća Pevec d.d.
Poslovni plan - od inicijative do pothvata
Izrada poslovnog plana
Analiza financijskih izvještaja poduzeća
Mentorica: Sonja Đuračić, mag. oec.

Marketing:
Marketinško okruženje Koestlina
Globalni marketing
Ponašanje potrošača u procesu donošenja odluke o kupnji
Marketinško istraživanje na internetu
Kreiranje marke proizvoda na primjeru „X“
Mentorica: Ivana Orešković, dipl. oec.

Transport, špedicija i osiguranje:
Cestovni prijevoz u RH
Prijevoz robe i putnika vodenim putovima
Osiguranje robe i putnika u prijevozu
Prijevoz robe i putnika u zračnom prometu
Transportne klauzule
Mentorica: Etelka Testijan-Nemet, mag. oec.

Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja:
Specijalizirana tržišta roba i usluga te način prodaje u vanjskoj trgovini
Redovan posao uvoza/izvoza robe
Vanjskotrgovinska razmjena sa zemljama članicama EU
Vanjskotrgovinske kalkulacije
Međunarodni trgovački običaji, izrazi i pravila
Kupoprodajni ugovori i cijene u vanjskoj trgovini
Mentorica: Spomenka Bohaček, dipl. oec.
Članak je pogledan 340 puta. Javi prijateljima
Završni razredi
Sadržaj rubrike
Arhiva članaka
2016.
10. |

11. - 27.6. Ispiti Državne mature
20. - 29. lipnja - Dodatni rad
Dopunski_rad_6_2018.pdf
27. lipnja - podjela svjedodžbi završnim razredima
12,00 sati
4.a - uč. 22 / 4.b - uč. 20
3.c - uč. 21 / 3.d - uč. 24
Podjela za razrede smjera prodavač:
12,30
1.c - uč. 20/ 1.d - uč. 21
2.c - uč. 22/ 2.d - uč. 24
Razredi smjera komercijalist će dobiti svjedodžbe u kolovozu
Nastavak obrazovanja za zanimanje komercijalist - prijave se primaju do 5. srpnja
- više pod učenici/nastavak obrazovanja