KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar › zavrsni_razredi › teme-za-zavrshne-radove-za-4.b-razred-2017.-2018

Teme za završne radove za 4.b razred 2017./2018.

Objavljeno 21.10.2017 |  Učenici završnih razreda mogu izraditi završni rad iz stručnih predmeta: Trgovinsko poslovanje, Poduzetništvo, Marketing, Transport, špedicija i osiguranje i Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja.
Trgovinsko poslovanje:
1. razred
Funkcije i vrste trgovine, primjer X
Klasifikacija prodavaonica, primjer X
Postupak preuzimanja robe na primjeru X
Prodaja i naplata robe na primjeru X
Mentor: Tomislav Cug, univ. spec. oec.
2. razred
Marketing mix u poduzeću „X“
Zalihe
Proces poslovanja u skladištu poduzeća „X“
Plovidbeni prijevoz
Troškovi u trgovini
Mentorica: Natalija Konir Ladović, dipl. oec.
3. razred
Organizacija na primjeru poduzeća X
Ugovor o prodaji na primjeru X
Cijena i politika cijena na primjeru X
Elektroničko poslovanje na primjeru X
Organizacija nabave na primjeru X
Mentor: Tomislav Cug, univ. spec. oec.

Poduzetništvo:
3. razred
Zaštita prava i sigurnosti potrošača u Europskoj uniji
Osnivanje europskog trgovačkog društva
Program razmjene osoblja (MobiliseSME)
Trgovina unutar Europske unije
Startup tvrtke
Zašto investirati u Hrvatsku?
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo XY
Mentorica: Kristina Čavić, mag. oec.
4. razred
Franšiza kao uspješna poslovna strategija na primjeru XY
Financiranje poduzetničkog pothvata bankarskim kreditom
Uloga HBOR-a u poticanju razvoja malog i srednjeg poduzetništva
Uloga inovacija u poduzetništvu na primjeru xy
Osnivanje trgovačkog društva
Važnost vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda
Mentorica: Kristina Čavić, mag. oec.

Marketing:
Ponuda, potražnja i cijena na primjeru proizvoda X
Osnovne funkcije marketinga na primjeru proizvoda X
Istraživanje tržišta na primjeru X
Prodaja i distribucija na primjeru X
Promocijske aktivnosti na primjeru X
Mentor: Tomislav Cug, univ. spec. oec.

Transport, špedicija i osiguranje:
Željeznički promet u RH
Suvremene transportne tehnologije i njihov utjecaj na promet robe
Transport cjevovodima
Stanje poštanskog prometa u RH
Prijevoz specijalnog tereta u cestovnom prometu
Mentorica: Spomenka Bohaček, dipl. oec.

Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja:
Hrvatska u procesu globalizacije
Uvoz u EU i izvoz iz EU
Norme u Europi
Robna razmjena Hrvatske u 2016. godini
Trgovinska politika Europske unije
Međunarodni sajmovi
Mentorica: Kristina Čavić, mag. oec.
Članak je pogledan 370 puta. Javi prijateljima
Završni razredi
Sadržaj rubrike
Arhiva članaka
2016.
10. |

Izdavanje potvrda za vrijeme godišnjih odmora:
20.8. do 31.8. od 8,00 do 9,30 i 11,30 do 13,00. Tajništvo KTŠ
21. 8. u 10.00 sati - jesenski rok popravnih ispita (Praktična nastava)
23.8. - rok za donošenje potvrda o stručnoj praksi (komercijalisti)
27.8. - rok za predaju završnog rada u urudžbeni zapisnik
29.8. obrane završnog rada
30.8. - sjednica Nastavničkog vijeća
31.8. Uručivanje svjedodžbi o završnom radu
31. 8., od 8.00 do 13.00 sati UPISI - JESENSKI ROK (1 mjesto slobodno; komercijalist)
UPISI_jesenski_rok.pdf