KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar › akti_skole › C87

Kategorija: NatječajiNatječaj za nastavnika/ce Matematike

Natjecaj_Matematika_2_2021N.pdf Objavljeno
16.02.2021

Natječaj za radno mjesto ravnatelja/ice

Natjecaj_ravnatelj_2021.pdf Objavljeno
08.01.2021

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto spremačice

Obavijest_o_rezultatima_natječaja_(s)_10_2020.pdf Objavljeno
30.10.2020

Obavijest o rezultatima natječaja za radna mjesta nastavnika

Obavijest_o_rezultatima_natječaja_(n)_10_2020.pdf Objavljeno
30.10.2020

Obavijest o sadržaju, načinu i vremenu vrednovanja i testiranja

Pozivaju se kandidati prijavljeni na natječaj objavljen 14. listopada 2020. koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja da pristupe postupku vrednovanja.
Vrednovanje_natječaj_10_2020.pdf
Vrednovanje_natječaj_10_2020_spremačice.pdf
Objavljeno
26.10.2020

Natječaji za radna mjesta

Natjecaj_nastavnici_10_2020(1).pdf
natjecaj_spremacica_10_2020.pdf
Objavljeno
14.10.2020

Obavijest o rezultatima natječaja (listopad 2019.)

Obavijest_11_2019.pdf Objavljeno
08.11.2019

Obavijest o sadržaju, načinu i vremenu vrednovanja i testiranja

Pozivaju se kandidati prijavljeni na natječaj objavljen 21. listopada koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja da pristupe postupku vrednovanja.
Vrednovanje_natječaj_11_2019.pdf

Kandidati će biti pozvani i elektronskim putem najkasnije do srijede 6. studenog do 12,00 sati.
Objavljeno
04.11.2019

Natječaj za nastavnika Politike i gospodarstva

Natječaj_9_2017.PDF Objavljeno
29.09.2017
Opći akti škole
Sadržaj rubrike
♦ Izdavanje duplikata svjedodžbe
♦ Registar ugovora 2020.
♦ Natječaj za nastavnika/ce Matematike
♦ Godišnje izvješće za 2020. (financijsko)
♦ Rebalans 2020., Plan Prihoda i rashoda, Plan nabave, Projekcije 2022. i 2023. , obrazloženje plana
♦ Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
♦ Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
♦ Natječaj za radno mjesto ravnatelja/ice
♦ Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto spremačice
♦ Obavijest o rezultatima natječaja za radna mjesta nastavnika
♦ Obavijest o sadržaju, načinu i vremenu vrednovanja i testiranja
♦ Natječaji za radna mjesta
♦ Školski kurikulum za šk. god. 2020./2021.
♦ Godišnji plan i program rada za 2020./2021. godinu
♦ Opći akti Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar
♦ Registar ugovora 2019.
♦ Godišnje izvješće za 2019. godinu (financijsko)
♦ Godišnje izvješće za 2019. godinu
♦ Plan nabave za 2020. godinu
♦ Rebalans 2019., Plan Prihoda i rashoda, Plan nabave, Projekcije 2021. i 2022. , obrazloženje plana
♦ Obavijest o rezultatima natječaja (listopad 2019.)
♦ Festival mladih u Barceloni
♦ Procedura stjecanja, raspolaganja i otuđivanja nekretnine u vlasništvu škole
♦ Procedura zaprimanja i provjere te plaćanja po računima
♦ Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje
♦ Procedura blagajničkog poslovanja
♦ Obavijest o sadržaju, načinu i vremenu vrednovanja i testiranja
♦ Procedura praćenja primitaka i naplate prihoda i primitaka
♦ Procedura korištenja opreme i uređaja
♦ Procedura stvaranja ugovornih obveza i upravljanja narudžbenicama
♦ Obavijest o e-računima
♦ Plan nabave za 2019. godinu
♦ Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
♦ Rebalans 2018., Plan Prihoda i rashoda, Plan nabave, Projekcije 2020. i 2021. , obrazloženje plana
♦ Godišnje izvješće za 2018. godinu
♦ Zakoni i pravilnici
♦ Pravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka
♦ Plan nabave za 2018. godinu
♦ Izvještaj za 2017. i tablica Prihodi i rashodi
♦ Godišnje izvješće za Komercijalnu i trgovačku školu Bjelovar
♦ Plan Prihoda i rashoda, Plan nabave i Projekcije 2019.-2020.
♦ Rebalans Plana prihoda i rashoda za 2017. i rebalans Plana nabave za 2017. i Odluke
♦ Školski kurikulum 2014./2015.
♦ Školski kurikulum za 2015./2016.
♦ Natječaj za nastavnika Politike i gospodarstva
Arhiva članaka
2020.
06. | 05. | 03. |
2019.
10. |
2018.
10. |
2017.
10. |

Srpanj/kolovoz
Radno vrijeme za stranke za vrijeme godišnjih odmora (19.7. do 17.8):
            8.00 - 9.30
Potvrde o položenim ispitima DM možete podići u tajništvu za vrijeme radnog vremena
Rokovi popravnih ispita
19. kolovoza 2021. u 8:30
Popravni_ispiti_kolovoz_19_8_2021.pdf